Annika Jederström

”Jag tror på människors inneboende positiva kraft och vilja till att bidra och utvecklas i företag och organisationer.”

En förändring måste dock förankras både i toppen hos ledningen och i grunden hos de som berörs av den för att den ska lyckas.

Jag har arbetat med utvecklings- och förändringsarbete en stor del av mitt yrkesliv som chef och projektledare. Erfarenheten har lärt mig att, -ja, jag har haft både framgångar och motgångar, för att nå dit man vill, ligger förutom hårt jobb och envishet ett genuint förankrings- och delaktighetsarbete.

Jag har också lärt mig att för att lyckas i rollen som ledare och chef måste man vara trygg i sig själv och kunna lita och tro på sin grupp och sina medarbetare.

Exempel på uppdrag
  • Företagsanalyser- i små och medelstora företag i syfte att öka omsättning och vinst genom att hitta rätt arbetssätt, inriktning och kompetens
  • Stöd i chefsrollen- arbetsrättslig vägledning, rådgivning samt coaching
  • Utredningsuppdrag och undersökningar- genomförande med både kvalitativa och kvantitativa data
  • Utbildningar: grundkurs för chefer i arbetsrätt samt värdegrund och etik
Bakgrund

Jag har arbetat med Vd:ar och ingenjörer i ett trettiotal tillverkningsföretag i Småland. Vi har tillsammans tagit fram en modell för att få företag att växa och utvecklas. Samtliga företag som var med ökade sin vinst, omsättning och antal anställda. Modellen har sedan implementerats i Värmland, Dalarna och Gävleborg i olika branscher på små och medelstora företag.

På Sveriges Ingenjörer har jag tagit fram och utvecklat deras chefservice och genomfört allt från chefskurser till förhandlingsstöd vid uppsägning, Vd-avtal, chefsrådgivning och coaching för förbundets 20 000 chefer som arbetar både i privat, statlig samt kommunal sektor och i regioner.

På forskningsinstitutet Arbetslivscentrum lärde jag mig grunden i praktiskt utredningsarbete.  På flera fackförbund har jag gjort diverse undersökningar och skrivit rapporter om bl.a. chefers arbetsmiljö, etik och jämställdhet.

I mer än 15 år har jag varit ombudsman och i den rollen har jag förhandlat och företrätt många olika yrkesgrupper bl.a. meteorologer, bibliotekarier och arbetsterapeuter. Jag var också förhandlingsansvarig ett antal år för universitet och högskolor på Civilingenjörsförbundet.

  • Beteendevetenskaplig examen från Uppsala universitet, huvudinriktning sociologi, pedagogik och psykologi
  • Universitetskurser i ekonomi, arbetsrätt och affärsjuridik
  • Coachutbildning i ICF regi
  • Gestaltutbildning inriktning förändringsledning
  • Diverse konstkurser

Vid sidan om målar jag i olja och akvarell och har haft flera utställningar.

Kontaktuppgifter