Jenny Strand

"Företag drivs av människor och människor har en enorm potential där allt är möjligt"

Coaching handlar om att medvetandegöra och skapa förutsättningar för att lära och växa. Coaching skapar kraft i organisationen och är ett bra komplement till ledarskapsutbildningar. Jag hjälper chefer att utveckla sitt ledarskap och få bättre självinsikt.

 Jag stöttar företag med att förbättra sitt resultat. Vi tar fram ett tydligt mål och fokuserar på lösningar. Mål ska vara attraktiva, tydliga och värdeskapande. När alla ”skriver under” på målet börjar vi titta på vad som krävs för att uppnå det. Vi hittar vad ni vill uppnå och varför. Vad fungerar som ni vill bygga vidare på? Behövs ytterligare resurser och kompetenser? Hur ska ni arbeta mot målet tillsammans? Vad behöver hända för att ni ska lyckas? Hur gärna vill alla göra vad som krävs? 

Som person beskrivs jag ofta som modig, förtroendeingivande och inspirerande. Jag är målmedveten och engagerad när jag vill något. Mitt motto är att ”allt är möjligt”. Min nyfikenhet har lett till en varierad yrkesbakgrund som bland annat säljare av herrunderkläder, montör inom verkstadsindustrin och skådespelare. Från chefsrollerna har jag tagit med det jag mest brinner för – att utveckla människor.                            

 

Exempel på uppdrag

  • Ledarskapscoach 
  • Chefsmentor
  • Karriärutveckling
  • Föreläsning-stress

Bakgrund

Jag har de senaste tio åren arbetat med verksamhetsutveckling och ledarskap inom samhällsbyggnadssektorn. I de chefsroller jag har haft har jag arbetat mycket med förändring inom organisationen, både när det gäller att tänka nytt och utmaningen i att genomföra en förändring. 

Sedan min ingenjörsexamen år 2010 har jag haft ledande befattningar inom infrastruktursektorn och från 2014 har jag även erfarenhet av ledningsgruppsarbete, personal- och resultatansvar samt medarbetarutveckling. Jag har arbetat som chef i både offentlig och privat sektor.

 

  • Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach, EMCC practitioner nivå – Schill Coaching AB
  • Diplomerad stresscoach – Schill Coaching AB
  • UGL – Utveckling av grupp och ledare, Gällöfsta Ledarutveckling
  •  Civilingenjör Samhällsbyggnad – Kungliga Tekniska Högskolan
  • Skådespelarutbildning, Calle Flygare Teaterskola


Kontaktuppgifter

072-322 50 00

jenny.strand@directa.se