Jörgen

Samspelet mellan människor i en grupp är det som fascinerar mig.

Människor som lyssnar på varandra, accepterar olikheter, uppmuntrat nyfikenhet, ställer frågor och är öppna mot varandra. Ett bra sätt att skapa tillit. Tillit som också innebär att konflikter  löses och gruppen kan lägga energi på att utvecklas mot högre produktivitet.

Det är så lätt att prata om gynnsamma tillstånd men att skapa förändring är en annan sak. Att föra in ett nytt tankesätt i en organisation som har som mål att leverera avkastning till ägarna, eller skapa måluppfyllelse på annat sätt – det är svårt. Det brinner jag för.

Det finns några gemensamma faktorer som framgångsrika grupper eller företag besitter och jag har upplevt det, både i näringslivet och inom idrotten. Det är fantastiskt. Och plötsligt finns inga gränser för vad gruppen kan klara av.

Exempel på uppdrag och uppdragsgivare
 • Medierådgivare åt ett av Sveriges största politiska partier 1998
 • Konsult inom media till bl a IKEA, Arla och ATG. 1996-2003
 • New Business Ansvarig på Sveriges Största Mediebyrå, CIA MediaEdge. Vi lyckades på 1,5 år vinna tre av de största reklamköparna i landet.
 • Rekryteringskonsult 2007-2017. Kunder som Bonnier News (DN, Expressen och DI) och TV4. Över 65 kunder och ca 250 rekryteringar under de 10 åren
 • Handledare UGL (Utveckling av Grupp och Ledare). Ett koncept som ägs av Försvarshögskolan. Har jobbat med ett stort antal grupper och deras utveckling. Både inom försvaret och i näringslivet.
 • Hyper Island.(Internationell skola i Kommunikation/Reklam/Design) Processkonsult under deras WayWeek i Augusti. Och korta konsultuppdrag i mindre grupper när processen underordnats struktur och tidsplaner.
Bakgrund
 • Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning Människor, Organisation och Ledarskap.
 • Reservofficersexamen i Kungl. Flottan
  Spenderade 4 år i flottan. Långresa, seglade på skonerten Falken, Ledarskapsutbildning, tjänstgjorde i ett år som regementsofficer på HMS Visborg.
  Ett stort antal övningar inom flottan som Sambandschef, Navigationsofficer och Mindäcksbefälhavare.
Kontaktuppgifter