Lillemor Frenkel

Lillemor
"Jag vill bidra till hållbara människor i hållbara organisationer genom att stödja individer, grupper och organisationer i utveckling och förändringsprocesser."
I grunden är jag kommunikatör med 30 års erfarenhet av ledarskap. Genom att öppna upp dialogen på alla nivåer inom hela organisationen – ledning, chefer, arbetsgrupper och medarbetare emellan, kan förutsättningar skapas för ett hållbart arbetsklimat där individer känner tillit och vill bidra. Jag arbetar utifrån ett gestaltiskt förhållningssätt där jag stödjer individen till ökad självkännedom och medvetenhet om hur både relation och situation hela tiden påverkar i allt vi gör. Begrepp som helhet, kontakt i möten, medvetenhet, självinsikt och egna val är viktiga i mitt arbete. Metoden är processinriktat lärande – att förstå genom att göra själv.
Exempel på uppdrag
  • Samsyn kring strategiska mål och hantering av motstånd i lednings- och arbetsgrupper.
  • Företagskulturprojekt i samband med samgåenden och uppköp.
  • Utveckling för ledningsgrupper, chefer och medarbetare för effektivare samverkan, handlar ofta om att inse kraften och dynamiken i våra olikheter.
  • Coaching, individuellt/grupp kring kommunikativt ledarskap.
  • Facilitator och processledare som skräddarsyr seminarier i syfte att skapa delaktighet och effekt kring frågor i förändringsskeden.
Exempel på Uppdragsgivare
Boverket, Lärarförbundet, Stockholm Vatten och Avfall, Infomaker, Sveriges ingenjörer, Klarna, ICA, Grant Thornton, Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Kommerskollegium, Näringsdepartementet, Skepparholmen Nacka m.fl.
Bakgrund

Jag har arbetat som organisations- och kommunikationskonsult sedan 1999 med kunder inom myndigheter, folkrörelser och privata företag. Innan dess informationsdirektör inom Länsförsäkringar under tio år, bl a under samgåendet med Wasa. Diplomerades vid Gestaltakademins 4-åriga organisationslinje 2003. Gått Ruter Dams chefsutvecklingsprogram. Certifierad konsult för IPU Profilanalys sedan 2006. 

Kontaktuppgifter