Affärsutveckling

Affärs- och verksamhetsutveckling

Syftet med affärsutveckling, affärsplanering och verksamhets- utveckling är att skapa någon form av resultat. Directa hjälper er att utveckla era affärer eller er verksamhet genom att tydliggöra företagets eller organisationens vision, att genom analys ta fram den strategiska inriktningen, att målsätta strategierna och göra dem till operativa mål samt att göra aktivitetsplanering. Vi har en beprövad metod som gör att du får en Affärsplan eller Verksamhetsplan som skapar resultat.

 • Dagens företag och organisationer är utsatta för ständiga förändringar. Det gäller att bygga ett starkt fundament för organisationen. Att skapa tydlighet kring vad företaget/organisationen är, vad det står för och vart det vill underlättar för chefer och medarbetare i det dagliga arbetet. Goda värderingar kan skapa engagemang och delaktighet i organisationen.
 • Längst ner i fundamentet finns organisationens värderingar (kärnvärden, värdegrund). De finns där oavsett om de är uttalade eller inte och de påverkar mycket. Visionerna ger motivation genom att tala om vart vi är på väg och vad vi vill åstadkomma.
 • Målen hjälper till att styra organisationen så att den är på väg dit vi vill att den ska. Strategierna talar om hur vi ska göra för att nå målet, dvs. vilken väg vi ska ta och ger därigenom en tydlighet kring vad som ska göras.
 • Organisation finns där för att skapa tydlig ansvarsfördelning och roller. Genom beskrivningar av hur saker och ting bör göras, skapas en hanterbarhet för medarbetarna.
 • Förankring av affärs-/verkshetsplanen är en viktig del. Förankringen kan dels ske genom att involvera nyckelpersoner tidigt i framtagandet av affärs-/verksamhetsplanen dels genom ett gediget förankringsarbete i hela organisationen.
 • En viktig del i detta arbete är att skapa bra processer och strukturer för uppföljning. Många affärs-/verksamhetsplaner blir en ”bokhylleprodukt” och inte arbetsdokument. För att kunna följa upp måste man ha tydliga handlingsplaner och genom att vara tydlig med vad som ska göras och följa upp det kontinuerligt så ger man bättre förutsättningar för prestation.
Directa Affärsutveckling illustration

Affärsmannaskap

För att få fler, större och bättre affärer måste “alla” medarbetarna på ditt företag vara affärsmän och affärskvinnor. Det handlar om att sälja till nya kunder såväl som att utveckla de befintliga kunderna, men det handlar också om att göra affärerna mer lönsamma. För att lyckas med detta måste man förstå kundens behov och skapa lösningar som tillfredsställer dessa och som samtidigt skapar resultat i det egna företaget. Directa har hjälpt en rad företag att utveckla medarbetare att bli mer affärsmän och affärskvinnor – allt ifrån tekniska konsulter, revisorer, rekryterare, IT- konsulter med flera.

Många företag har fått betydligt ökad konkurrens. För att möta konkurrensen behöver hela företaget kundorienteras och få fler medarbetare att tänka på att skapa nya affärer såväl som att bredda de man har och öka lönsamheten. Medarbetare som hela tiden tänker på hur de kan hjälpa kunden bidrar till att öka försäljningen eller till nöjda kunder som köper mer. Nyckeln till ett gott affärsmannaskap ligger i att förstå kundernas behov, bygga en god kundrelation och samtidigt tänka affärsmässigt.

Kundrelationer – grunden till merförsäljning

På dagens marknad liknar ofta olika produkter och tjänster varandra. Det som kan göra hela skillnaden för kunden är kundrelationen. Goda kundrelationer är ofta grunden till merförsäljning.

Kundens behov i centrum

För att kunna sälja mer till kunden är bästa sättet att öka sin förståelse för kundens behov. Det handlar om att visa intresse för kunden och att försöka se saker ur kundens perspektiv, att förstå kundens verksamhet och att förstå den individuella kundens situation.

Affärsmässighet – för lönsamma affärer
När kunden förstår kundnyttan blir det också lättare att ta betalt. Gott affärsmannaskap innebär alltid att man tar betalt för sina produkter och tjänster. Directa kan hjälpa dig och ditt företag att förbättra affärsmannaskapet. Det kan handla om allt från att alla medarbetare ska förstå hur de genom sitt agerande bidrar till nöjda kunder och god lönsamhet till att utbilda konsulter till att kunna sälja också.
Directa Affärsmannaskap illustration

Projektledning

Projekt är som så många andra managementord hämtat från latinet – projicere som betyder någonting man företar sig (egentligen ”kasta iväg”).

Projekt är idag en vanlig arbetsform att jobb i. Att använda projektformen som arbetssätt är oftast effektivt. Effektiviteten får man genom tydliga mål, dedikerade medarbetare (projektgruppen) som vet vilket resultat de ska åstadkomma med vilka resurser (tid och pengar).

Den effektiva arbetsformen som projektarbete erbjuder bygger på tydliga strukturer, tydlighet i roll, ansvar och befogenheter. Men projekt är ju människor så det gäller att få våra medarbetare att på ett ”lustfyllt sätt” nå mål och resultat.

Directa har lång erfarenhet av att jobba med utbildning i projektkunskap och i projektledarskap. Vi har också lång erfarenhet av att ta fram projektmodeller för företag och i offentlig förvaltning.

Directa kan hjälpa dig och ditt företag/organisation med att:

 • Ta fram en projektmodell
 • Tydliggöra roll, ansvar och befogenheter
 • Träna/utbilda i projektkunskap
 • Träna/utbilda i projektledarskap
 • Träna/utbilda beställare/projektägare i att beställa projekt, skriva projektdirektiv etc.
Vill du veta mer?

Kontakta oss och möt en ledarskaps- och organisationskonsult med stort engagemang!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi återkommer inom kort.