Energimedicin – för bättre hälsa?! Lyssna på Christina den 9 maj

I tider då vi funderar mer på hur vi kan arbeta mer förebyggande med åtgärder på våra arbetsplatser för ökat välmående och på grund av de alarmerande ökningarna av psykisk ohälsa behövs en ökad helhetssyn. Det finns brister på många arbetsplatser och ofta med ökade sjukskrivningar som resultat. Om Energimedicin som ett komplement för en ökad helhetssyn skriver Christina Rahmn i en artikel i nättidningen GROW Magazine, som vänder sig till coacher och de som arbetar med personlig utveckling. Där skriver Christina bl.a om mötet med Donna Eden som ledde in henne på detta spår. Läs Christinas artikel på sidorna 14-21 i www.growmagazine.se

Informationskvällar om energimedicin!
Känner du dig hängig, trött, stressad? Har du ont i kroppen, svårt att fokusera? Välkommen till en kväll fylld av energi!

Christina berättar den 9 maj kl 18.31-21.00 om kroppens sinnrika energisystem och hur du själv kan balansera din energi för bättre hälsa och välbefinnande. Christina har gått den 2-åriga utbildningen Eden Energy Medicine (EEM) Certification Program i England och delar med sig av kunskap och energirörelser.

Anmälan infokväll energimedicin sker här. För mer information eller frågor kontakta Christina Rahmn, christina.rahmn@directa.se.