Nu erbjuder Directa UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) i sitt utbud.

UGL är sedan många år en av de mest uppskattade ledarutbildningarna inom både offentlig förvaltning och näringsliv. 

Framgångsrika ledare uppfattas som trovärdiga genom att de tillämpar ett utvecklande ledarskap, som är grundat i självinsikt och social förmåga. 

UGL behandlar den aspekt av ledarskapet och medarbetarskapet som handlar om relationer, det vill säga hur medlemmarna i gruppen påverkar och påverkas av andra.

UGL handlar om hur en grupp utvecklas och mognar, vad som händer i gruppen och vad som främjar respektive försvårar gruppens utveckling

MÅL MED UTBILDNINGEN

Den övergripande målsättningen är att du ska bli effektivare som ledare, medarbetare och gruppmedlem. UGL hjälper dig att utvecklas genom att öka din:

·       förståelse för hur värderingar påverkar relationer och ledarskap

·       erfarenhet av konflikters betydelse och hantering av dessa

·       förmåga att kommunicera direkt och klart

·       förmåga att ge och ta utvecklande feedback

·       förmåga att se och hantera olika stadier i en grupps utveckling

·       förståelse för hur normer och roller påverkar gruppens arbete

·       förståelse för att det finns olika ledarstilar 

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till alla ledare, medarbetare och gruppmedlemmar som är intresserad av ledarskap, gruppdynamik och som vill utvecklas i sin yrkesroll och som individ.

Exempelvis; chefer, ledare, arbetsledare, projektledare, konsulter, personalansvariga. Utbildningen är även lämplig för medarbetare.

OMFATTNING
5 dagar

UPPLÄGG

Under 5 intensiva heldagar på internat, där din närvaro krävs hela tiden, får du träna dig i ledarskap, att ge och ta emot feedback, att kommunicera direkt och tydligt samt träna på konflikthantering och uppleva en grupps utveckling. Gruppens storlek är mellan 8 – 12 personer, där deltagarna inte ska vara i beroendeställning till varandra. Utbildningen leds av två certifierade handledare.


Anmäl dig här