Ny som chef – praktiskt ledarskap för nya chefer och ledare 4 + 18 maj, 2021

Är du en nybliven chef, ledare, projektledare eller har du planer på att söka en sådan roll?
Då är den här kursen perfekt för dig.
Två praktiska dagar, där du får nya kunskaper och verktyg, som gör dig säkrare och tryggare i din roll som chef och ledare.

ATT VARA CHEF OCH LEDARE ÄR EN HÄRLIG UTMANING – men det finns fallgropar som man lätt kan hamna i.

Som ny chef, ledare eller projektledare ställs du inför nya förutsättningar och utmaningar. Du kanske har blivit chef över dina tidigare arbetskamrater, kraven är högre och annorlunda och du ställs inför nya – kanske lite jobbiga – situationer och du kanske måste ta en del obekväma beslut.
Den här kursen på två dagar ger dig en bra start för dig i din nya chef- och ledarroll. Kursen är praktiskt inriktad och fokuserar på tre huvudområden.

1)   ATT LEDA SIG SJÄLV – självinsikt!
För att kunna leda andra behöver du kunna leda dig själv. Den här första delen handlar om personlig utveckling, att öka medvetenheten kring vem du är och hur du vill uppfattas som chef och ledare.
– hur du och andra uppfattar dig – styrkor och fallgropar
– dina starka sidor och utvecklingsområden

2)   ATT LEDA ANDRA
Samspelet mellan människor i grupp – ledarens roll och uppgift. I den här andra delen lägger vi stort fokus på att öka såväl medvetenheten och förmågan att leda andra.
– gruppen – dess dynamik och utveckling
– chef / ledare / coach – när, var, hur?

– motivation och feedback
– att leda i en komplex verklighet – dilemmahantering

3)   ATT LEDA VERKSAMHETEN/AFFÄREN
I den tredje och sista delen jobbar vi med att öka kunskapen och förståelsen om de strukturer som du som chef/ledare verkar i. Vad behöver du förhålla dig till i din verksamhet?
– affärs/verksamhetskultur
– styrande dokument i företaget/verksamheten – affärsplan/verksamhetsplan
– målstyrning / delegering / uppföljning
– dina rättigheter och skyldigheter

MÅLGRUPP:
Nya chefer – ledare – projektledare – teamledare eller om du har en annan ledande roll i verksamheten. Eller du kanske har planer/mål att söka en sådan roll.

KURSMÅL:
Du ska få till dig baskunskaper och praktiska redskap, som gör att du hanterar de situationer som uppstår i det dagliga ledarskapet, på ett så bra sätt som möjligt. Du ska efter kursen känna dig tryggare och säkrare i din chefs- och ledarroll.

KURSUPPLÄGG:
Kursen genomförs digitalt på distans under två intensiva och effektiva dagar, uppdelat på 1 + 1 dag, med två kursledare. Kursen är mycket praktiskt lagd och varvar korta teorigenomgångar med övningar, diskussion och reflektion. Mellan dag 1 och 2 – får deltagaren hemuppgifter, i syfte att träna och lära om sitt ledarskap.

KURSLEDARE:
Kursen kommer att ledas av två mycket erfarna och kunniga ledarskapskonsulter;
Marie Quennerstedt och Bengt Johansson

         
Marie och Bengt har – förutom stor erfarenhet av att utbilda chefer och ledare – också själva tidigare verkat som chef och ledare.

Känns detta intressant för dig är du välkommen till en två dagars mycket intressant och värdefull ledarskapsutbildning.

KOSTNAD: 10 500 SEK per person exklusive moms.
I kostnaden ingår kursmaterial.

Har ni ett större behov och är en grupp från ett och samma företag som är intresserade av att gå tillsammans – skräddarsyr vi gärna ett sådant upplägg.

För anmälan eller mer information maila till anders.kjell@directa.se alternativt kontakta Anders på 073-3779701.

Aktuella inlägg

Dela inlägget

Kategorier