Joar Orefjärd

"Jag ser mig själv som en 'belysningskonstnär' – jag genererar nytt ljus och nya perspektiv på verksamheten och personerna."

Bidrar till livskraftiga organisationer och personligt växande genom att:

 • skapa gemensam förståelse för verksamhetens syfte, mål och uppgifter,
 • öka kontakten och öppenheten mellan människorna i organisationen.

Jag ser mig själv som en ”belysningskonstnär” – jag genererar nytt ljus och nya perspektiv på verksamheten och personerna. Det skapar energi och lockar fram dolda resurser som behövs för det nödvändiga förändrings- och utvecklingsarbetet.

Jag har arbetat i olika branscher sen början av 80-talet med att stödja utveckling av ledningsgrupper, chefer, arbetsgrupper och medarbetare. Genom att jag även levt och arbetat i Lund, Sundsvall och Härnösand har jag ett utanför Stockholm perspektiv – vilket ofta är bra!

Som människa är jag en blandning av entreprenör och producent – gillar att röra mig i outforskade marker och få saker att hända.

Exempel på uppdrag
 • Chef- och ledarutveckling 
 • Stöd i förändringsarbete
 • Konflikthantering
 • Personlig effektivitet
 • Utveckling av ledningsgrupp
 • Livs- och karriärutveckling
 • Coachning / handledning – enskilt och grupp
 • UGL – utveckling av grupp och ledare – öppna kurser
 • UL – Utvecklande Ledarskap – för samtliga chefer i organisationer
Exempel på uppdragsgivare

WSP, Skanska, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus, Svenska kyrkan, Enköpings kommun, Vattenfall, Stensund folkhögskola, Rehab station Stockholm, Polisen Gävleborgs län, Hovstaterna, Försäkringskassan, Sollentuna kommun.

Bakgrund
 • Chefsutvecklare Nordbanken
 • Utbildningschef NobelTech
 • Utbildningsledare Vattenfall Mellersta Norrland
 • Konsult/Utbildare SIPU Solna & Sundsvall
 • Personalsekreterare Västernorrlands läns landsting
 • Handledare för Utvecklande Ledarskap, UL
 • Handledare för Utveckling av Grupp och Ledare (UGL)
 • Certifierad för Myers Briggs TypeIndicator (MBTI), Interpersonal Dynamics Inventory (IDI) samt Kärriärmodellen (Decision Dynamics)
 • Diplomerad organisationskonsult, Gestalt Akademin i Skandinavien
 • Fil kand – samhällsvetare
Kontaktuppgifter