Ramavtal med Sinfra

Directa har tecknat ett nytt ramavtal med Sinfra, gällande utbildningstjänster inom arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap. Sinfra är Svensk Inköpscentral för hållbara upphandlingar inom försörjningsbranschen, det vill säga verksamheter inom områdena Värme & Kyla, Vatten & Avlopp, El & Fiber.  

Fördelarna med att nyttja avtalet för medlemmarna är många: Det är enkelt att avropa, priserna är redan förhandlade och kvaliteten på våra tjänster har säkerställts av Sinfra genom omfattande upphandlingskrav. Inte minst ställer Sinfra höga krav på att vi som leverantörer lever upp till Sinfras hållbarhetskrav inom såväl miljö, social och finansiell hållbarhet. Något vi är extra stolta över i dessa dagar.

Vi har sedan tidigare ett avtal med Sinfra som avser Management tjänster, där kunder som Södertörns fjärrvärme har nyttjat avtalet i ett längre samarbete kring organisations- och ledarskapsutveckling.

Vill du veta mera om avtalet, eller vilka tjänster vi på Directa kan erbjuda? 

Kontakta Ing-Marie Bergqvist eller Ingela Johansson