Seminarium kring effekter av ledarskapsutbildningar!

Hur vet du att satsningen leder till resultat? – Är ledarskapsutbildningen en investering eller bara en kostnad? Vilka faktorer bidrar till effektiva ledarskaps-utbildningar?

Varje år tränas och utbildas chefer för 1,5 miljarder, men få utbildningar utvärderas. I 9 fall av 10 mäts deltagarnas nöjdhet med kursen men inte resultatet. Vi på Directa går vidare med våra seminarier som fokuserar på framtidsspaning inom ledarskap och den skenande ohälsan. Den här gången belyser vi senaste forskningen kring hur vi kan mäta effekter av utbildningssatsningar.

Vi har bjudit in Hanna Augustsson och Rebecca Mosson, doktorander inom Medical Management Centre vid Karolinska institutet med fokus på utvärdering och ledarskap vid förbättringsarbete.De ger oss teori kring olika typer av utvärderingar, några praktiskaexempel på aktuell forskning kring ledarskap och vilka faktorer som skapar bäst effekt.

TID: onsdagen 19 April kl. 17.30. Välkommen från kl 17.00. Efter seminariet bjuder vi på lättare tilltugg och dryck.

PLATS: Rådmansgatan 88, Stockholm

Antalet platser är begränsat, så anmäl dig snarast till info@directa.se. Vänligen uppge ditt namn, befattning, företagsnamn och ditt telefonnummer.

Välkommen!