Utbildning i AFFÄRSETIK för chefer och medarbetare.

Medarbetare på kontor

Tar du ansvar för oegentligheter i din arbetssituation? Uppfattas du som trovärdig i din roll som ledare?

Vi vet att arbetsmotivationen sjunker kraftigt hos medarbetare i företag där chefer och ledare INTE tar aktivt ansvar i etiska frågor.

Vi vet att mer än 50 procent skulle söka sig till andra arbetsgivare om dessa frågor inte hanteras på rätt sätt. 

Vi vet att mutskandaler vänskapskorruption, fiffel kring upphandlingar och andra oetiska ageranden lyfts fram nästan dagligen i media.  

Vi vet att Sverige faller internationellt i korruptionsindex år från år trots förstärkt visselblåsarlag. 

MÅL, UPPLÄGG och METOD

Det övergripande målet är att du som ledare och medarbetare ska öka din medvetenhet och kunna identifiera etiska dilemman i din arbetssituation. 

·       Vi tar upp konsekvenser av ett oetiskt agerande

·       Vad krävs för att förebygga etiska brister

·       Tillsammans med andra får du reflektera över hur olika dilemman påverkar din roll som chef, ledare, medarbetare

·       Vår metod är ett processinriktat lärande då vi tränar på hanteringen av etiska frågor

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till medarbetare och chefer i olika ansvarspositioner

Exempelvis; Vd, chefer, ledare, arbetsledare, experter, sakkunniga, projektledare, konsulter, personalansvariga

DATUM och TID

19 september 2024 kl 12.30-17.00

PLATS
Directa, Rådmansgatan 88, Stockholm

INVESTERING

4 500 kr, exklusive moms

ANMÄLAN och FRÅGOR
annika.jederström@directa.se

Frågor: 070-642 43 24

KORT OM OSS

Annika Jederström 

Har genomfört undersökningar bland medarbetare och chefer om vikten av etik i arbetslivet. Arbetat som chef, utbildare och projektledare. 

Lillemor Frenkel

Har kommunikation som grund och arbetar med ledarutveckling utifrån ett gestaltpsykologiskt förhållningssätt med stöd för individen till ökad självkännedom. 

Anmäl dig här