Utvecklande Ledarskap (UL) 18–19 okt + 16 jan 2018

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003 och bygger på den amerikanska modellen ”Transformational Leadership” dvs Transformerande Ledarskap, men är anpassat efter svenska förhållanden. Studier visar att transformerande ledarskap är i särklass, när det gäller att skapa välmående och fungerande arbetsplatser, oavsett kultur och typ av verksamhet.

Målsättningen med utbildningen är att du efteråt har utvecklat de ledarbeteenden som enligt studier visat sig vara mest effektiva för att ge ökad vinst, höjd motivation och arbetsprestation samt att hela organisationen, genom ditt ledarskap, på sikt kommer nå högre effektivitet.

Känns detta intressant för dig är du välkommen till en tre dagars mycket intressant och värdefull ledarskapsutbildning inom Utvecklande Ledarskap (UL).