Författare: ftech

Utvecklande Ledarskap (UL) 18–19 okt + 16 jan 2018

Utveckla dig till att bli en ledare som agerar och leder utifrån att vara ett föredöme och verkar utifrån en synliggjord värdegrund. Du inspirerar och motiverar i syfte att stimulera kreativitet och delaktig samt du konfronterar och stödjer med ett gott syfte för både individen och organisationen. Välkommen till en tre dagars mycket intressant och värdefull ledarskapsutbildning.

LÄS MER

Seminarium kring effekter av ledarskapsutbildningar!

Hur kan vi mäta effekt av utbildningsinsatser? Här är seminariet för dig som är beställare av ledarskapsutbildningar. Hur vet du att satsningen leder till resultat? – Är ledarskapsutbildningen en investering eller bara en kostnad? Vilka faktorer bidrar till effektiva ledarskaps-utbildningar?

LÄS MER

Vetenskapligt pris för forskning om ledarskap

Rollspel och upplevelsebaserade övningar kopplade till deltagarnas vardagsdilemman är en naturlig del i Directas pedagogik och ledarutvecklingsprogram. Detta är något som stöds av psykolog Susanne Tafvelin som har belönats med Umeå kommuns vetenskapliga pris 2016 för sin forskning om ledarskap och ledarutbildningar.

LÄS MER